• Eva Arnesen

Du kan være Den Ene som gjør en forskjell.

Jeg har en oppfordring til alle som jobber med barn, omgås barn, har nabobarn, tantebarn og alle andre barn du av en eller annen grunn møter på din vei.


Det er så lett å mislike eller overse det barnet som skiller seg ut. Det barnet som gjør mye rart for å få oppmerksomhet. Gjerne negativ adferd. Bråker, er urolig, vandrer rundt, roper høyt, frekk i munn. Det barnet som ofte blir snakket negativt om rundt middagsbordet. Det barnet som ditt eget barn er redd for å leke med.

Fortjener ikke det barnet å få tilsnakk? Utestengelse? Det er jo det barnet som oppfører seg dårlig.


Mange barn gjemmes seg bak en fasade fordi de er redde for å vise at de er sårbare.

Har du hørt noen si: "jeg vet hvem mora er så det er ikke så rart ungen har blitt håpløs." Eller: " jeg hadde faren på skolen. Han var ikke et skolelys han heller."


Ja vår omsorgsbase er viktig, og den preger den vi er. Men alle er enkeltindivider og bør ikke defineres utifra handlinger eller oppførsel til foreldrene sine.


Det er ikke alle som har en trygg hånd å holde i gjennom barndommen sin.

Unicef har en kampanje som heter "Du kan være Den Ene".

Det handler om at voksne kan gjøre noe for et annet barn uten å bli beskyldt for å "blande seg."


Det handler om å være Den Ene som kan gjøre en forskjell i et barns liv. Se bak adferden, sinne, frekkheten og slåssingen.


Vis at du tåler å høre det barnet forteller. Mange barn tester ut om den voksne orker å høre på. Det er lett å lukke seg hvis man blir møtt med en holdning om at dette orker jeg ikke høre på, dette har jeg ikke tid til eller dette er ikke sant.


Så min oppfordring er å SE det barnet som strever. Vis at du bryr deg. Vis at du liker det barnet. Vis interesse. Tål å bli avvist i starten. Det er barnet som tester om du vil være der i opp - og nedturer.


Er det et barn i nabolaget som er ute til alle døgnets tider? Lær deg navnet, spør hvordan barnet har det, inviter til å rake løv i hagen og inviter til en samtale.

Den trenger ikke være lang i starten. Se, smil og hils!

Kanskje når du har gjort det 10 ganger vil du få et forsiktig "hei" tilbake.


Ikke vær redd for å invitere naboungen med på hverdagsaktiviteter.

Barn som vokser opp med utrygge foreldre, vold, alkohol, rus og psykiatri er ofte skeptisk til voksne. Og den skepsisen kan de vise ved negativ adferd. De beskytter seg selv for å unngå å bli avvist. Da er det bedre å avvise selv først.

De har blitt skuffet så mange ganger at de trenger tid på å stole på at akkurat du ikke blir borte.


Vær Den Ene for noen!


"Barn er ikke vanskelige. Barn kan ha det vanskelig."


87 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon