• Eva Arnesen

Happymommysquad, litt barnevern og litt barnefordeling.

Happymommysquad? Ikke sikkert så mange vet hva det er. Men Snapchat har de fleste av oss- kanskje noen har sett navnet der.

Jeg er ikke så veldig aktiv selv på Snapchat, men jeg abonnerer på noen kanaler. Kun for underholdning rett og slett. Men jeg kom aller først over en nettside som har en link til Happymommysquad. Så sånn kom jeg inn på den snapkanalen. Jeg kjenner jo ingen av de privat. Men rart hvordan man allikevel føler at man »kjenner» dem.


Jeg har tidligere vært gjest på andre snapkanaler, og jeg har funnet ut at jeg liker vlogging. Da får man ganske raskt kontakt med følgere, og jeg har hatt mange hyggelige "samtaler".


Men uansett.. her om dagen var jeg da altså gjest på Happymommysquad, og jeg skulle snakke om barnefordeling, samvær, mekling og alt som kommer i kjølvannet av en skilsmisse og felles barn.


Det ble en hektisk dag, med utrolig mange spørsmål.

Jeg delte noen av spørsmålene og svarene på snapchat, men det var vanskelig å dele altfor mye siden noen kunne bli gjenkjent. De delte jo veldig personlige problemstillinger.

Men jeg fikk lov å dele noen få:


Spørsmålet:

" Hva med de som går i barnehagen? Opplever ikke at de vanlig ansatte i bhg har så peiling på dette. Jeg har en 5 åring som syns det er veldig vanskelig at han ikke ser pappaen sin oftere enn annenhver helg. Vi (pappaen og jeg) er heldigvis gode venner, og snakker mye sammen, prøver å finne på ting sammen så ofte vi kan, feirer jul og bursdag sammen, alle overleveringer er "personlige" enten hjemme hos hverandre eller med en felles aktivitet som overlapping, og vi viser sønnen vår hele tiden at vi har en god tone og ønsker det beste for han. Men han får noen voldsomme reaksjoner, hver søndag har kommer hjem etter samvær, med sinne og utrøstelig gråt. Det tar ofte flere dager før det virker som han har "landet" hjemme liksom. Og så begynner savnet. Stort sett daglig er det stunder hvor han er lei seg og savner pappa. Vi ringer på Facetime hver dag, og vi snakker masse om pappa. Vi blir så fortvilet begge to når vi ikke føler vi kan hjelpe han mer med dette savnet. Har du noen forslag til tiltak, eller måter å kommunisere med han på? Vi får dessverre ikke til tettere samvær eller overnatting gi ukedager da far bor litt for langt unna.


Svaret mitt:

"Hei! Høres ut som dere gjør det aller beste dere kan for gutten deres. ikke alle barn takler å skilles fra mamma eller pappa etter samvær. For meg så høres det ut som ere gjør det meste riktig. men skjønner at det kan oppleves som utilstrekkelig. Veldig mange helsestasjoner har veiledningskurs man kan ta for å få litt flere verktøy å bruke. COS er et slikt kurs mange opplever som nyttig. Det er en måte å jobbe med barnet sånn at de kan oppsøke en "trygg havn" hvis de blir lei seg, sinte eller usikre. Ikke alle barn har ord og uttrykk ennå til å forklare hva de mener. Og da kan det slå ut i uønsket adferd. Men ta kontakt med din helsestasjon og spør hva slags veileding de har dere kan ta sammen eventuelt.


Dette var en av de hyggeligste tilbakemeldingene jeg fikk:

"Litt random melding, men tusen takk til dere som jobber i barnevernet. Bv har vært en unik ressurs som jeg har hatt god hjelp av!Jeg har selv meldt meg til bv og også blitt meldt av skolen til sønnen. Bv har begge gangene kommet frem til at jeg er en svært god mamma, men det kan nok hende jeg hadde møtt veggen og blitt en dårligere mor hadde det ikke vært for den moralske støtten og den hjelpen jeg har fått av bv til å bli hørt i andre instanser"


Det er godt at noen tør å stå fram med gode opplevelser fra barnevernet også Jeg vet jo at de finnes, men har full respekt for at det er vanskelig å stå fram i en slik sårbar situasjon.


Jeg vil oppfordre de som har spørsmål eller trenger hjelp til å kontakte:

- helsestasjonen

- Familievernkontoret

- barneverntjenesten (man kan diskutere anonymt)

- eller i de vanskeligste spørsmålene ta kontakt med advokat.


Ta kontakt med hjelpeapparatet! Bedre å be om hjelp enn å sitte med bekymringene sine alene.

Jeg skal oppsummere litt her de begrepene jeg var innom, og hva mange lurte på. Hva er forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg?

Jeg vet at mange blander begrepene, og det er ikke så rart.

Mange tenker at så lenge barnet bor hos f.eks mor så har ikke far foreldreansvar. Det kan han ha, men han har ikke daglig omsorg.

Foreldre som mister daglig omsorg til barnet sitt, og de blir plassert i fosterhjem i regi av barnevernet beholder i noen tilfeller foreldreansvaret.


Definisjonene her har jeg lånt fra Lovdata, advokathjelpen, psykologiforeningen og juss.no)

Daglig omsorg

Daglig omsorg for barnet har den av foreldrene som barnet bor fast hos. At en av foreldrene har ansvaret for den daglige omsorgen innebærer at denne kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen i dagliglivet. Dette gjelder typisk avgjørelser i forhold til barnehage, hvor i landet barnet skal bo, avgjørelser vedrørende fritidsaktiviteter og skolefritidsordninger.


Samværsrett

Når en av foreldrene har daglig omsorg vil gjerne den andre ha samværsrett. Foreldrene har i utgangspunktet avtalefrihet når det gjelder omfanget og praktiseringen av samværsretten. Samværsrett kan imidlertid nektes av retten dersom samvær ikke vil være til det beste for barnet


Delt bosted

Som alternativ til fast bosted hos en av foreldrene kan barnet ha delt bosted. Dette kan avtales, og kan også bestemmes av retten dersom det foreligger «særlige grunner». Delt bosted forutsettes å være noe annet enn utvidet samvær.


Foreldreansvar

Foreldreansvaret gir beslutningsmyndighet til å ta større avgjørelser i barnets liv. Dette gjelder blant annet vergemål, valg av skole, religion, medisinske spørsmål, pass og flytting utenlands. Foreldre som er gift har automatisk foreldreansvaret sammen for barnet. Det samme gjelder samboere som har folkeregistret adresse på samme sted når barnet blir født. Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født har mor automatisk foreldreansvaret alene. Foreldre som ikke bodde sammen da barnet ble født, og ønsker delt foreldreansvar kan etter avtale gi melding til folkeregisteret om at de ønsker delt foreldreansvar.

Ved uenighet mellom foreldrene om foreldreansvaret vil domstolene treffe en avgjørelse ut i fra hva som er barnets beste. Det kreves særlige grunner for at domstolene skal treffe avgjørelse som innebærer fratagelse av foreldreansvaret.


I barnefordelingssaker blandes ofte begrepene foreldreansvar og daglig omsorg. Foreldreansvar er å ha ansvar for oppdragelsen (rett og plikt), hvilket også gir rett til å være med og bestemme om personlige beslutninger for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet.

Daglig omsorg har den som barnet/barna bor fast hos, slik at den andre forelder da normalt vil ha samværsrett. Normalt vil både den som har daglig omsorg og den som har samværsrett, ha foreldreansvar i fellesskap. I praksis skal det svært mye til at den ene forelder får fradømt foreldreansvaret, dvs. slik at vedkommende ikke får være med på personlige beslutninger om eget barn. De aller fleste foreldre vil således ha felles foreldreansvar.


Det er likevel slik at den med daglig omsorg kan avgjøre større avgjørelser om dagliglivet som flytting, skolegang osv., jf. barneloven § 37:

"Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet".


Definisjonene på begrepene har jeg lånt fra Lovdata, advoktahjelpen og juss.no) :


Følg meg gjerne på instagram: www.instagram.com/evaarnesen1

97 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon