• Eva Arnesen

"Ikke slå -jeg kan heller vippse deg?"

Ungdom som sliter er ikke noe nytt tema. De siste årene har det blitt økt fokus på ungdom som sliter med ensomhet, psykiske vansker, rus og adferd. Rus og adferd henger ofte sammen. Rus er et økende problem blant både barn og voksne.

Rus fører ofte med seg vold. Og det er det jeg skal skrive litt mer om.


For noen år siden var gjenger og gjengkriminalitet noe de fleste forbandt med USA og de største byene der. Det ble sagt da at det bare var et tidsspørsmål før det kom hit til Norge. De siste årene har lovbrudd (fysisk vold og trusler) hos ungdom økt gradvis.


Den fysiske volden skremmer meg. Ran, slag, dytting, spark osv. Det kan få så fatale konsekvenser. Og her er det en bekymringsfull økning av saker.


Hvorfor? Er det ditt barn som truer andre, raner, slår og sparker uskyldige?

Hvem eier disse ungdommene?

Hvorfor er de ikke på trening? Hvorfor er de ikke hjemme?


Hvorfor øker ungdomsvolden - kriminalitet?


Jeg tror ikke vi kommer utenom levekårsproblematikken i enkelte områder. I Malmø har vi sett og hørt at utsatte boområder sliter med alvorlige problemer. For kort tid siden ble en 15 år gammel gutt drept i Malmø.

I enkelte områder i Norge så kan vi se noen av de samme levekårsutfordringene som i Malmø.


Levekårsproblematikken er veldig sammensatt, og svaret på hvorfor er komplekst.

Økt innvandring, økte økonomiske problemer, arbeidsledighet, lavere inntekter, trangere boforhold, dårligere helse er noen av utfordringene enkelte områder sliter med.


Vi må lære av andre byer i Europa, og sette inn støtet nå. Det må settes inn tiltak. Det må allerede starte i barnehagen.


Noen av ungdommene som har havnet på feil spor beskriver en av årsakene til at de har havnet der en dårlig evne til å se konsekvensen av hva de gjør.

Det kan starte veldig uskyldig. Stjele en liten sjokolade til å rane en tilfeldig person på gata.


Jo lenger du er med jo vanskeligere å snu. I gjengen føler du deg trygg. Gjengen har en egen æreskodeks, og hvis noen tråkker på den er veien til voldelige situasjoner veldig kort.


Et eksempel jeg hørte på radioen var en gutt som ble stoppet av en gjeng og de ba om å få alle tingene hans. I ren desperasjon sa gutten at han ikke hadde noe men kunne vippse. I den gjengen ble det tolket som at han sa de var fattige. Det gikk på æren løs. Og da startet volden med slag og spark.


Jeg kunne faktisk ha sagt det selv hvis jeg ble ranet og redd. " Jeg vippser hvis du lar meg gå."

Skrekken er jo å møte på en gjeng en kveld jeg går ute alene.

Det må skje noe slik at den tryggheten de fleste opplever i Norge når de går tur ikke blir borte.


Her må vi inn med tiltak. Vår aller viktigste oppgave må være å sikre at barn og unge har like muligheter uavhengig av hvor du vokser opp.

For noen kan den kriminelle gjengen være de eneste du har. Ensomheten er verre, og de henger seg på en gjeng selv om de vet at det de gjør er galt. Terskelen blir for noen lavere og lavere etter hver kriminelle handling. Selv om det kan høres rart ut så kan det gi disse utsatte ungdommene en følelse av mestring og tilhørighet.


Vi som samfunn må tilby noe annet. Hvordan skal vi få til det da? Det er ikke bare å knipse så har vi stoppet den negative levekårsutviklingen noen bydeler i store byer opplever.


Men vi kan ikke gi oss! Aldri!

Hva kan du og jeg gjøre? Jeg snakker ikke om politikk nå. Men som medmenneske. Hva kan du gjøre for en annen?


Vendepunktet for mange barn og unge er den dagen noen ser dem.


For mange er kriminalitet og negativ adferd den eneste overlevelsesstrategien de har. En sterk person og gruppepress kan gi de den tilhørigheten og omsorgen de ikke fant hjemme. Men hva når den sterke personen og gruppen drar deg med på kriminelle handlinger?

Hvem skal rettlede deg? Moren din orker kanskje ikke mer. Har mer enn nok med seg selv. Faren din sitter i fengsel.

Ja da er veien til gjengen kort.


Så jeg oppfordrer alle til å melde seg som støttefamilier, støttekontakter, besøkshjem osv. Du kan bety så mye for en annen. Og gleden i det kan ikke måles i penger.


Jeg har skrevet om det tidligere - Vær den ene! Kan ikke sies mange nok ganger. Les innlegget ved å klikke her.


Følg meg gjerne på instagram. Klikke her så kommer du rett til instagram.

73 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon