• Eva Arnesen

"Jeg tåler fint et par glass med vin"

Oppdatert: 16. des. 2019

Ja, kanskje du tåler det, men tåler barnet ditt det?

Vi går nå inn i en tid som kan være vanskelig for mange barn. På tv, sosiale medier og i magasiner blir advent - og juletiden framstilt som hygge, familie, mat og gaver.


For alle er det ikke sånn. Det er mange barn som har skolen sin eller barnehagen sin som en trygg havn. De har kanskje en voksen der de kan snakke med, eller en voksen som ser når barna ikke har det bra.

Julen har mange fridager, og skoler og barnehager er stengt. Disse barna er avhengig av at noen sier ifra.

Så..tanter, onkler, fettere, kusiner, besteforeldre, venner eller helt ukjente må tørre å gripe inn hvis man ser at barna syns det er ubehagelig.

Det kan være så avgjørende for barnet.

At noen ser. At noen sier ifra.


Skulle du havne i en slik situasjon så må du ikke vær redd for å snakke med barnet. Hvis det er mulig selvfølgelig. Still åpne spørsmål.

Et eksempel på et åpent spørsmål kan være:

"Fortell meg hvordan du har det nå".

Lytt til barnet, og tål at det kanskje er litt stille. Vil de fortelle så kommer det, men noen barn trenger å tenke litt.


Det viktigste er at du tør å ta opp at du ser at barnet har det vanskelig. Det kan være så viktig for det barnet at en voksen turte å si ifra.


En fasit på hva du skal si er ikke alltid så lett å komme med. Det kommer an på situasjonen og hvilken setting man er i.


Hvis du som voksen er veldig i tvil, og ikke tør å ta opp med de voksne den vanskelige situasjonen kan du søke hjelp.

Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Da kommer du som regel til nærmeste Barnevernvakt. (Hvis det finnes i ditt distrikt )

Du kan snakke med noen andre voksne som er tilstede og få hjelp til å snakke om det.

Du kan henvende deg til helsestasjonen hvis den er åpen, og få hjelp til hvordan gå videre.

Du trenger ikke stå i det alene. Du kan til og med være anonym.


Det viktigste er at du handler. Det er i mine øyne aldri feil å hjelpe et barn som er i en situasjon med utrygge voksne.

Hvis du f.eks er ute på restaurant og du opplever at et barn er sammen med fulle voksne så kan du snakke med de ansatte som jobber der. Det kan hende at de har gode rutiner på hvordan de går fram når fulle voksne er gjester og har med seg barna sine.


Julen betyr familieselskap i mange familier. Er det en voksen der som drikker for mye så tør å si ifra.

Selv om de voksne kan mene at de har kontroll så skal det ikke så mye til før barn opplever endringer hos voksne som drikker.

De snakker kanskje høyere, ler høyere og klarer ikke fange opp at barna ikke liker det.

Et glass vin kan fort bli to og tre.
Naturlig nok er det ikke forsket direkte på hvordan barn opplever for mye alkohol. Det ville vært litt spesielt og ganske ugreit.

Men de fleste som jobber med dette har erfaringer etter samtaler med barn og unge, som har gjort at man vet en del om hvordan alkohol kan oppleves for et barn.

Det er ikke alkoholmotstandere som fronter sin sak.


Ta hensyn og bruk hodet! Barn er også forskjellige og noen tåler mindre enn andre. Hva tåler ditt barn?
Jeg skal jobbe i hele julen på Barnevernvakten på Romerike, og vi er glade for alle som melder ifra om situasjoner hvor barn er involvert som de oppfatter som ugreit. Ta kontakt for råd og veiledning. Husk du kan være anonym hvis du ønsker det. (Dette gjelder ikke hvis du melder bekymring som offentlig ansatt - kun privatperson)


Jeg ønsker alle en god og hvit jul:-) Klikk her for å vite mer om hvit jul. :-)


Er du interessert i barns oppvekstvilkår, rettigheter, oppdragelse, foreldrerollen eller andre aktuelle temaer så følg meg gjerne videre:-) Jeg oppdaterer instagram når det kommer nye innlegg. Link til min konto kommer du til ved å trykke HER.

163 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon