• Eva Arnesen

Kan vi si at vi er fattige i Norge?

Kan vi si at vi er fattige? Finnes det barn i Norge som er fattige? Noen vil helt sikker si nei. Vi bor i et av verdens rikeste land. Mangler som bolig, mat, strøm, vann og klær får man hjelp til å betale for hvis man ikke kan betale selv. Selv om mange vil mene at den hjelpen ikke er nok, så er det ingen som trenger å bo på gaten i Norge. Bostandarden er kanskje ikke den beste, men tak over hodet får du hjelp til.


Men er det nok? Ja kanskje i land hvor denne hjelpen ikke finnes så er dette nok. I Norge blir du definert som fattig hvis du ikke kan delta i samfunnet på lik linje med mange andre. Barnefamilier kan ikke delta på alle aktiviteter på lik linje med familier med bedre økonomi. I Norge blir du stående litt på utsiden av samfunnet selv om du har bolig, vann og strøm. Det er ikke uvanlig at man kan føle seg utestengt fra samfunnet hvis inntekten er lav.


Forskning og undersøkelser viser at de med lav inntekt har større sjanse for å føle seg ensomme, slite psykisk, flytte ofte og generell trivsel er lav.

Selv om vi bor i et av verdens rikeste land så finnes det fattigdom. Men den kan ikke sammenlignes med fattigdommen i f.eks Somalia eller Burundi.


Det å ha lite penger fører ofte med seg skam. Skam over å ikke få det til, skam over å ikke kunne reise på ferier, skam over å ikke kunne gjøre det som andre gjør.


Hva kan vi gjøre for å endre dette? Er det noe vi skal endre eller skal vi akseptere at ulikhetene er så store?


Min mening er at her må det skje noe. Iallefall for de barna som ikke har noe eget valg. Hvordan kan samfunnet minske dette skillet og gi barn muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med andre?

Jeg skulle ønske at fritidsaktiviteter ikke kostet noe for de med lav inntekt. Jeg tror det er forebyggende å gi barn en mulighet. De langsiktige gevinstene for en bedre psykisk helse er verdt det.

Argumenter om hvor fælt andre har det eller hvordan det var i gamle dager blir for min del litt dumme. Det går ikke å sammenligne rett og lett.

Vi har barn som lever i fattigdom i Norge. Det må vi klare å gjøre noe med.


www.instagram.com/evaarnesen1


27 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon