• Eva Arnesen

Tør du å la være?

Har du tenkt over hva du gjør hvis du havner i en situasjon hvor du ser at et barn blir utsatt for psykisk eller fysisk vold?


Det er ikke bare de som jobber med barn og unge som har plikt til å melde ifra hvis de mistenker/vet/blir fortalt at noen kan være utsatt for vold.

Alle har vi en plikt til å si ifra.

Du kan i aller verste tilfelle risikere at du kan blir dømt for å ikke avverget vold mot andre. Du kan straffes med bot eller fengsel inntil et år.


Besteforeldre, tanter, onkler, naboer, butikkansatte, trenere osv må tørre å sette eget ubehag til side. Mange tenker at de blander seg, og at man ikke skal legge seg oppi hvordan andre har det innenfor husets fire vegger.


Det er ikke å blande seg hvis et barn blir utsatt for vold.

Det er en plikt du har.

Ifølge straffeloven §196 er vi forpliktet til:


"gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått."


De som jobber tett på barn, og kanskje er de som kan oppdage at et barn er utsatt for vold har gjennom sin jobb taushetsplikt. Men avvergingsplikten går foran taushetsplikten.

Du kan ikke holde tilbake slike opplysninger fordi du syns det er ubehagelig å møte foreldrene etterpå. Eller at du skylder på at "familien har så mye så jeg vil ikke gi de mer problemer med politi og barnevern."

Dette utsagnet fikk jeg fra en ansatt i en barnehage på spørsmål om hvorfor de ikke hadde meldt i fra at et barn hadde fortalt at hen ble slått hjemme.


Ved mistanke om en straffbar handling så skal du melde ifra til politiet. Ring 02800 så kommer du til nærmeste politidistrikt.


www.plikt.no har de laget en sjekkliste som kan være til hjelp:


-Vurder informasjonen du har – husk at liv og helse går foran alt.


-Hvis mulig, snakk med og lytt til den det gjelder og søk å finne gode løsninger sammen.


-Fortell hvorfor du er bekymret og om plikten din til å avverge.


-Avtal hva du forteller til hvem, hvordan og når.


-Ikke del mer taushetsbelagt informasjon enn nødvendig.


-Kontakt politiet hvis situasjonen er akutt og farlig.


-Kontakt barnevernet når barn er involvert.


-Ivareta den utsatte inntil annen hjelp kommer.


Dette var kanskje ikke så lystig innlegg, men for meg er det viktig at vi alle tar på alvor det ansvaret som er pålagt oss. Uavhengig av hvilken jobb du har, slektsforhold eller andre årsaker.

Vi må tørre å se!


Del gjerne, og vil du følge meg på instagram så kan du trykke her.


Jeg har en giveaway på instagram nå. Bli med hvis du vil vinne en bok:-) Det er kjekt å ha litt lesestoff nå som det nærmer seg noen fridager for de fleste.
38 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon