• Eva Arnesen

Tenker du over hva du deler på sosiale medier?

I går fikk jeg lov å gjeste en ganske stor snapchat-konto - "Mammabanden". For de som ikke vet hva en snapchat-konto er så er det et felles prosjekt hvor de som er med vlogger. Temaer endrer seg fra uke til uke. Denne uken er tema barns rettigheter, og jeg ble spurt om jeg kunne snakke om et tema innenfor det.

Det ble en dag med vlogging om "eksponering av barn i media". Sosiale medier og bruken av det har eksplodert de siste årene.


Jeg har ikke alltid vært like bevisst på deling av bilder. Kanskje litt mer enn mange andre siden jeg har jobbet i barnevernet og vi fikk erfare tidlig at internett ikke er noe du har kontroll over.

Første gang jeg opplevde å bli "hengt ut" på internett for den jobben jeg gjorde var i 2002. Da dukket det opp en hatliste med navn på saksbehandlere, psykologer og advokater de "hatet!"

Bak denne siden stod flere som hadde mistet omsorgen for sitt barn, eller hatt en utredning for sin omsorgsevne.


Vi som jobber i dette yrke vet at vi gjennom vår jobb kan sette i sving veldig sterke følelser. Det håndterer vi. Det må vi tåle. Men trusler om å skade våre barn fordi vi har gjort en jobb bør ikke tolereres.

Disse listene ligger der ennå. De blir ikke borte. Jeg ble navngitt og informasjon om hvilken kommune jeg jobbet i ble lagt ut. Det stemmer jo ikke nå. Jeg jobber ikke i kommunalt barnevern lenger.

Jeg ble i denne perioden veldig opptatt av å skjerme mine barn. Jeg hadde et annet etternavn, jeg ønsket ikke at barnehagen la ut bilde med navn, og jeg fikk hemmelig nummer.

Innimellom har jeg jobbet i saker hvor det har vært nødvendig å ta noen forhåndsregler. I en periode var jeg veldig nøye med å ikke dele bilder av meg eller barna.


Hvis noen aktivt vil søke opp disse listene så ligger de der fortsatt. Og det samme vil bilder vi deler bli liggende på nettet.

Så derfor håper jeg at man er bevisst hva slags bilder man deler, og om man har tillatelse.

Vi må være sikre på at det vi deler ikke vil forfølge barna og gi uønskede konsekvenser når de blir eldre.

Jeg mener ikke at det skal være en null toleranse, men vi må bli bevisste. Det er viktig å ha noen huskeregler for deling av bilder.


- Du skal alltid be om tillatelse/samtykke til å legge ut bilder av andre. Foreldrene bestemmer over barna, men barna har en egen stemme også. De får stadig mer selvbestemmelsesrett.

Spør om det er greit!


- Det er fort gjort å ta bilder i hverdagen. Telefonen er ofte med oss, og det er lett å ta bilder av hverdagslige ting som skjer. Men tenk over innholdet før du deler et bilde av barnet ditt, eller andres barn.

Noen bilder er private. Det er ikke sikkert barna vil like at det ligger bilder på nettet av de i situasjoner man kanskje ikke vil at andre skal se. Bilder kan bli misbrukt.


- Hvor mange bilder deler du? Vi som foreldre bør ikke dele for mye. Sett deg inn i personvern og nettvett.


- Vær bevisst på hvilke kanaler du deler bilder i. Ha som hovedregel å dele i lukkede grupper, og med få mottakere. Her kan du sette innstillinger som gjør det vanskelig å søke opp bilder for andre.


- Skilte foreldre bør ha en god dialog slik at ikke den ene deler mer enn den andre syns er ok. Søk veiledning hos familievernkontoret hvis konflikten blir for stor, og man ikke klarer å komme til en enighet.


Det er selvfølgelig masse mer som kan sies om det her. Det viktigste er at du tar de valgene som du mener er best for deg og dine barn.

Men husk at det er vanskelig å slette bilder fordi du mister litt kontrollen over bilde.


Følg meg gjerne på instagram www.instagram.com@evaarnesen1


33 visninger
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon